2 Storey Villa, Jiangyou China

งานออกแบบรีสอร์ทและออกแบบตกแต่งภายใน อาคารห้องพัก 2 ชั้น

ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น และ 1 ห้องน้ำ

ในรูปแบบสไตล์งานออกแบบบ้านไทย