RGA (อาร์จีเอ) บริษัทออกแบบโรงแรมรีสอร์ทและออกแบบตกแต่งภายใน
…..ด้วยประสบการณ์ในการรับงานออกแบบโรงแรม รีสอร์ทโดยเฉพาะมาเป็นเวลานาน ในหลากหลายโจทย์ความต้องการของเจ้าของโรงแรม ทำให้บริษัทมีประสบการณ์ความชำนาญในการออกแบบโรงแรม รีสอร์ท แก้ปัญหาในการออกแบบอาคารทั้งภายนอกและภายใน ได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโรงแรม อีกทั้งตอบโจทย์ของเจ้าของโรงแรมในการทำธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ตอบสนองต่อความต้องการ ความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของโรงแรม ที่ต้องการทั้งความสวยงามและความคุ้มค่าในการลงทุน และยังมีความเป็นศิลปะบ่งบอกตัวตน สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละโรงแรม เพื่อสร้างความแตกต่างและนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงของธุรกิจให้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เราทำการออกแบบร่วมกัน
…..ด้วยความที่เราเข้าใจในความต้องการของเจ้าของโรงแรม ว่าต้องการงานออกแบบโรงแรม รีสอร์ททึ่สวยงาม เป้นที่ถูกใจ คุ้มค่ากับราคา สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่จะมาเข้าพัก และนำไปสู่ผลตอบแทนเป็นกำไรกลับมาจากการลงทุนในการก่อสร้างและบริหารงานโรงแรม เราจึงมีความตั้งใจในการหาวิธีในการช่วยคิด ช่วยวางแผน ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้โรงแรมที่เราออกแบบสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี และมีอัตราการเข้าพักที่คงเส้นคงวา ยั่งยืนในระยะยาว 
……งานออกแบบโรงแรมที่ดีจะช่วยให้เจ้าของโรงแรมทำงานน้อยลง ก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ถ้าหากขาดการวางแผน ขาดการออกแบบ ขาดทีมที่ปรึกษาที่ดี ก็อาจจะสร้างปัญญาที่แก้ไขได้ยาก เป็นปัญหาเรื้อรังในระยะยาว เหมือนกับการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดที่เหลือก็จะผิดทั้งหมด อาคารโรงแรมเป็นอาคารที่ยุ่งยากในการจะปิดปรับปรุงหรือรีโนเวท เพราะฉะนั้นการวางแผนออกแบบที่ดีจึงช่วยลดปัญหาในระยะยาวให้กับเจ้าของโรงแรม อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดในการดูแลรักษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมือนน้ำซึมบ่อทราย เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโรงแรม
RGA is specializes in architect and interior design of hotel and resort projects.
We believe in Asian Tropical Design.

#ออกแบบโรงแรม, รับออกแบบโรงแรม, บริษัทออกแบบโรงแรม, บริษัทรับออกแบบโรงแรม, ออกแบบรีสอร์ท, รับออกแบบรีสอร์ท, บริษัทออกแบบรีสอร์ท, สถาปนิกออกแบบโรงแรม, สถาปนิกออกแบบรีสอร์ท, ออกแบบอาคาร, สถาปนิก, โรงแรมสวย, ออกแบบภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, รีโนเวทโรงแรม, รีโนเวทรีสอร์ท, ออกแบบสปา, ออกแบบอาคาร, สถาปนิก, สถาปนิกออกแบบ, ออกแบบคอนโด, บริษัทออกแบบคอนโด, รับออกแบบคอนโด